We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

Inscricións a partir do luns 2 de novembro ás 9:00 h.

Duración da visita: 90 min.

Punto e hora de encontro: porta principal do Cemiterio de Pereiró, 10 minutos antes da hora de inicio da visita.

Normas a seguir polas persoas asistentes pola Covid 19:

 • A visita está dirixida a público adulto, polo que será imprescindible ser maior de idade.
 • Para controlar o aforo da visita é imprescindible a reserva previa.
 • As persoas asistentes presentaránse 10 minutos antes da hora de inicio da visita na entrada principal do Cemiterio de Pereiró.
 • Deberán seguirse en todo momento as indicacións proporcionadas polo persoal responsable do grupo.
 • Uso obligatorio da máscara de protección sanitaria correctamente colocada (cubrindo as vías respiratorias).
 • Procurarase manter a distancia social recomendada de 1,5m.
 • Xel hidroalcohólico de uso obrigatorio á entrada ao cemiterio.
 • As normas adaptaranse en todo momento ás pautas marcadas polas autoridades sanitarias e á lexislación vixente.

Chámanos para resolver as túas dúbidas ao teléfono 986 22 47 57 ou envíanos un email a turismodevigo@vigo.org.


Inscripciones a partir del lunes 2 de noviembre a las 9:00 h.

Duración de la visita: 90 min.

Punto y hora de encuentro: puerta principal Cementerio de Pereiró 10 minutos antes de la hora de inicio de la visita.

Normas a seguir por las personas asistentes por la Covid 19:

 • La visita está dirigida a público adulto, por lo que será imprescindible ser mayor de edad.
 • Para controlar el aforo de la visita es imprescindible la reserva previa.
 • Las persoas asistentes se presentarán 10 minutos antes de la hora de inicio de la visita en la entrada principal del Cementerio de Pereiró.
 • Deberán seguirse en todo momento las indicaciones proporcionadas por el personal responsable del grupo.
 • Uso obligatorio de la mascarilla de protección sanitaria correctamente colocada (cubriendo las vías respiratorias).
 • Se procurará mantener la distancia social recomendada de 1,5m.
 • Gel hidroalcohólico de uso obligatorio a la entrada al cementerio.
 • Las normas se adaptarán en todo momento a las pautas marcadas por las autoridades sanitarias y a la legislación vigente.

Llámanos para resolver tus dudas al teléfono 986 22 47 57 o envíanos un email a turismodevigo@vigo.org.

Sede:  

Dirección:
Av. de Castrelos, 213, Vigo, Pontevedra, 36213, Spain

 • 04/11/2020
  6:00 pm - 7:30 pm