De acordo coa Orde do 21 outubro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, mediante a cal se adopta, de modo temporal, a medida de limitar os grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados, a un máximo de cinco persoas, cesa temporalmente a prestación do servizo de visitas guiadas ao Cemiterio de Pereiró.

De acuerdo con la Orden de 21 outubro de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, mediante la cual se adopta, de modo temporal, la medida de limitar los grupos para el desarrollo de cualquier actividad o evento de carácter familiar o social en la vía pública, espacios de uso público o espacios privados, a un máximo de cinco personas, cesa temporalmente la prestación del servicio de visitas guiadas al Cementerio de Pereiró.

Moitas persoas achéganse nestas datas a cemiterios e camposantos para lembrar e honrar a aqueles que xa non están entre nós. Así se manifesta a ancestral tradición que achega o mundo dos vivos e dos mortos unha vez recollidas as colleitas e co declinar da luz solar. Este sentir común recibe nome diferentes en cada cultura: Samaín, Halloween, Defuntos, Santa Morte…

Pereiró é o maior cemiterio de Vigo. De propiedade municipal, foi proxectado por Jenaro de la Fuente a finais do s. XIX. A súa arquitectura e escultura funeraria alcanzan notable importancia e son relevantes os aspectos antropolóxico e históricos que garda.

Se queres coñecer este recuncho íntimo e misterioso da cidade, non te perdas as visitas guiadas de turismo cultural ao Cemiterio de Pereiró: Dª Concepción Arenal , Dª Irene Ceballos, Dª María de los Milagros Elduayen (marquesa de Valladares) e Don Bernardo González del Valle (Cachamuiña), son algúns dos personaxes que che contarán a apaixonante historia da cidade de Vigo a través os seus panteóns, monumentos funerarios e a súa capela. É unha experiencia inesquecible coñecer a cidade dos mortos, o Vigo que se foi para sempre, pero que pervive na memoria do Vigo vivo…

Se tes máis de 18 anos, podes inscribirche de forma telemática nesta web. O prazo de inscrición comeza o venres 9 de outubro. As inscricións abriranse semanalmente, cada luns ás 9:00 am.

 

Muchas personas se acercan en estas fechas a cementerios y camposantos para recordar y honrar a aquellos que ya no están entre nosotros. Así se manifiesta la ancestral tradición que acerca el mundo de los vivos y de los muertos una vez recogidas las cosechas y con el declinar de la luz solar. Este sentir común recibe nombre diferentes en cada cultura: Samaín, Halloween, Difuntos, Santa Muerte…

Pereiró es el mayor cementerio de Vigo. De propiedad municipal, fue proyectado por Jenaro de la Fuente a finales del s. XIX. Su arquitectura y escultura funeraria alcanzan notable importancia y son relevantes los aspectos antropológico e históricos que guarda.

Si quieres conocer este rincón íntimo y misterioso de la ciudad, no te pierdas las visitas guiadas de turismo cultural al Cementerio de Pereiró: Dª Concepción Arenal , Dª Irene Ceballos, Dª María de los Milagros Elduayen (marquesa de Valladares) y Don Bernardo González del Valle (Cachamuiña), son algunos de los personajes que te contarán la apasionante historia de la ciudad de Vigo a través sus panteones, monumentos funerarios y su capilla. Es una experiencia inolvidable conocer la ciudad de los muertos, el Vigo que se fue para siempre, pero que pervive en la memoria del Vigo vivo…

Si tienes más de 18 años, puedes inscribirte de forma telemática en esta web. El plazo de inscripción comienza el viernes 9 de octubre. Las inscripciones se abrirán semanalmente, cada lunes a las 9:00am.