Visitas guiadas nas seguintes datas:

Outubro: do 14 ao 17, do 20 ao 24 e do 26 ao 28.
Novembro: do 4 ao 7 e do 10 ao 14.

Cada día haberá tres grupos de 25 persoas, con entradas escalonadas: 18:30, 19:00 e 19:30 h.

As inscricións ábrense semanalmente: a primeira semana a partir do martes 12 e as seguintes semanas cada luns, sempre a partir das 9 da mañá.

A lista de espera ábrese unha hora despois do inicio das inscricións. 

Duración da visita: 90 min.

Punto e hora de encontro: porta principal do Cemiterio de Pereiró, 10 minutos antes da hora de inicio da visita.

Normas a seguir polas persoas asistentes pola Covid 19:

 • A visita está dirixida a público adulto, polo que será imprescindible ser maior de idade.
 • Para controlar o aforo da visita é imprescindible a reserva previa.
 • As persoas asistentes presentaránse 10 minutos antes da hora de inicio da visita na entrada principal do Cemiterio de Pereiró.
 • Deberán seguirse en todo momento as indicacións proporcionadas polo persoal responsable do grupo.
 • Uso obligatorio da máscara de protección sanitaria correctamente colocada (cubrindo as vías respiratorias).
 • Procurarase manter a distancia social recomendada de 1,5m.
 • Xel hidroalcohólico de uso obrigatorio á entrada ao cemiterio.
 • As normas adaptaranse en todo momento ás pautas marcadas polas autoridades sanitarias e á lexislación vixente.

Chámanos para resolver as túas dúbidas ao teléfono 986 22 47 57 ou envíanos un email a turismodevigo@vigo.org.


Visitas guiadas en las siguientes fechas:

Octubre: del 14 al 17, del 20 al 24 y del 26 al 28.
Noviembre: del 4 al 7 y del 10 al 14.

Cada día habrá tres grupos de 25 personas, con entradas escalonadas: 18:30, 19:00 y 19:30 h.

Las inscripciones se abren semanalmente: la primera semana a partir del martes 12 y las siguientes semanas cada lunes, siempre a partir de las 9 de la mañana.

La lista de espera se abre una hora después del inicio de las inscripciones. 

Duración de la visita: 90 min.

Punto y hora de encuentro: puerta principal Cementerio de Pereiró 10 minutos antes de la hora de inicio de la visita.

Normas a seguir por las personas asistentes por la Covid 19:

 • La visita está dirigida a público adulto, por lo que será imprescindible ser mayor de edad.
 • Para controlar el aforo de la visita es imprescindible la reserva previa.
 • Las persoas asistentes se presentarán 10 minutos antes de la hora de inicio de la visita en la entrada principal del Cementerio de Pereiró.
 • Deberán seguirse en todo momento las indicaciones proporcionadas por el personal responsable del grupo.
 • Uso obligatorio de la mascarilla de protección sanitaria correctamente colocada (cubriendo las vías respiratorias).
 • Se procurará mantener la distancia social recomendada de 1,5m.
 • Gel hidroalcohólico de uso obligatorio a la entrada al cementerio.
 • Las normas se adaptarán en todo momento a las pautas marcadas por las autoridades sanitarias y a la legislación vigente.

Llámanos para resolver tus dudas al teléfono 986 22 47 57 o envíanos un email a turismodevigo@vigo.org.